Hargai Usaha Anak

08:32
Ibu ni apa?, soal Nailah dengan nada yang lemah lembut dan manja. Satu persatu alat pekakas mainan memasak ditunjukkan kepada ibu bersilih g...
Powered by Blogger.