12 Proses Jual Beli Rumah - Panduan Penting Hartanah

Proses Jual Beli Rumah Di Malaysia - Info Penting Hartanah

Untuk menjalankan proses jual beli rumah di malaysia ada beberapa pihak yang terlibat sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung.

Pihak yang terlibat antaranya ialah;

  1. Pihak penjual iaitu pemilik hartanah (dipanggil sebagai vendor)
  2. Pihak pembeli (dipanggil sebagai purchaser)
  3. Ejen hartanah (jika dilantik)
  4. Peguam
  5. Pihak bank
  6. Jurunilai (dipanggil sebagai valuer)
  7. Pejabat tanah
  8. Pihak pemaju (dipanggil sebagai Developer)
  9. LHDN
proses jual beli rumah di malaysia


12 Proses Jual Beli Rumah Di Malaysia (Ringkas)

#1 Penjual melantik ejen hartanah yang bertauliah

#2 Serahan dokumen kepada ejen hartanah

#3 Pengiklanan oleh ejen hartanah

#4 Bayaran booking oleh pembeli

#5 Pembeli membuat pinjaman perumahan dengan bank

#6 Tandatangan Sale and Purchase Agreement (SPA or S&P)

#7 Bayaran khidmat profesional ejen hartanah

#8 Tempoh 3 bulan diberikan kepada pihak pembeli untuk membayar full amount

#9 Pihak bank penjual menerima bayaran dari pihak bank pembeli

#10 Pihak peguam menyelesaikan / mendaftar pemindahan nama geran di pejabat tanah

#11 Pihak penjual perlu menyerahkan kunci

#12 Pembeli akan menerima kunci rumah


Untuk bacaan lanjut klik link ini Proses Jual Beli Rumah Lengkap Di Malaysia Untuk urusan jual beli hartanah hubungi

En Rasyadan (Ejen Hartanah Berdaftar)
013-3440625
www.hartanahwow.com

No comments

Powered by Blogger.